HÅLLBARHET

Med miljön i åtanke


För att maximera skyddet mot miljön och säkra ett ekologiskt hållbart samhälle för kommande generationer bygger COMCOs verksamhet på produktion med slutna kretslopp, vilket säkerställer en miljövänlig och effektiv tillverkning. Genom att använda oss av dessa principer har vi till stora delar kunnat eliminera avfall – tygremsor, strimlor och överblivet material processas för att kunna återanvändas i ny produktion. Likaså nyttjar vi förpackningar med lång hållbarhet. Denna användning av resurser kan liknas vid ett ekosystem där inget går till spillo och allt återvinns naturligt.

Från kardning och sömnad till handel med våra produkter – i alla steg arbetar vi aktivt för att minimera vår åverkan på miljön.

Fri från hälsoskadliga kemikalier och färgämnen


COMCOs produkter är OEKO-TEX® STANDARD 100 certifierade, vilket innebär att alla komponenter testats för skadliga ämnen och att produkterna inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadliga.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® infördes 1992 och är ett globalt, enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textilier. Certifieringen inkluderar inte bara ämnen som är förbjudna eller som har lagligt fastställda gränser, utan även andra ämnen som har vetenskapligt bevisats eller som misstänks ha negativa hälsoeffekter.


Samtliga våra produkter uppfyller också den offentliga sektorns högt ställda hälso- och säkerhetskrav.